Profile

Join date: Jun 20, 2022

About

เนื้อเพลง อีกฟากหนึ่งของปาฏิหาริย์ - หนึ่ง ตุลาคาร โยธาทิพย์ ต้องใช้น้ำตาสักกี่ล้านหยด มารดให้ใจหายรุ่มร้อน ต้องนอนกล้ำกลืน อีกกี่คืนเพื่อให้ลืมภาพนั้น แลกกับลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ กับครู่หนึ่งซึ่งไม่ต้องร้าวราน แม้ทางเดียวฉันจะทำ เพื่อคลายคำถามตอกย้ำใจแสนนาน ที่เธอสบตาเขา คำสัญญาของเราอยู่ไหน ไม่สงสารฉันหรือไร ตอนที่เธอจับมือเขา วันที่เธอเอ่ยคำรักไป เขากอดเธอไว้เหมือนฉันหรือเปล่า ยิ่งนาทีที่เธอกับเขา หื้อ ฮือ เธอเอารักเราไปทิ้งที่ไหน ปาฏิหาริย์แม้มันเกิดขึ้นไม่ง่าย แต่บ่อยไปที่มีคนได้ดังหวัง แต่จะมีไหมใคร เผื่อใจให้กับความผิดหวัง กับความฝันตั้งใจ อีกฟากหนึ่งของปาฏิหาริย์ ใกล้วันรอข้างหน้า แต่กลับมาจบที่ความร้าวราน ที่ฉันเจอ คงเป็นอีกฟากหนึ่งของปาฏิหาริย์ กล่อมฉันฝันดีข้างหู ดังแว่วอยู่ก่อนนอน กลิ่นหอมลมหายใจยังเวียนวน เส้นใยรักบางเบา ที่เราถักทอกันสองคน อุ่นจัง เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน ที่เธอสบตาเขาล่ะ คำสัญญาของเราอยู่ไหน ไม่สงสารฉันหรือไร ตอนที่เธอจับมือเขา วันที่เธอเอ่ยคำรักไป เขากอดเธอไว้ เนื้อเพลง เหมือนฉันหรือเปล่า ยิ่งนาทีที่เธอกับเขา เธอเอารักเราไปทิ้งที่ไหน กับเรื่องราวแห่งความรักเรา คงเป็นอีกฟากหนึ่งของปาฏิหาริย์

เนื้อเพลง อีกฟากหนึ่งของปาฏิหาริย์

More actions